(CLO)  Ngày 2/10/2017, Chi bộ Văn phòng Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP. HCM đã chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí Nguyễn Bé - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Tham dự Đại hội có Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Cán bộ Văn phòng Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP. HCM; Đại điện Báo Nhà báo & Công Luận; Đại diện Tạp chí Người Làm Báo Nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh đạo các bộ phận của Văn phòng đại diện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tình hình chi bộ và bộ phận thường trú ổn định, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thành tích chung của cơ quan Trung ương Hội. Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ và tính tiên phong gương mẫu của tùng đảng viên.Sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nề nếp, nội dung phong phú, hàng năm đều có cái buổi sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm, lãnh đạo và tạo điều kiện để Tổ Công đoàn, Chi hội Nhà báo và các tổ chức khác thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức. Phối hợp thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị, góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ trong từng năm và mỗi sự kiện cụ thể. [caption id="attachment_186586" align="alignnone" width="3935"] Đồng chí Trần Thanh Hải – Nguyên Bí thư Chi bộ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Bé[/caption] Tuy nhiên, do Chi bộ không có cán bộ chuyên trách công tác Đảng nên thời gian dành cho công tác Đảng  và công tác phát triển Đảng viên còn hạn chế . Về phương hướng, nhiệm vụ, Đại hội quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của cơ quan; tổ chức lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính chị của Đảng bộ và cơ quan Trung ương Hội đề ra; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Thường trực Thường vụ Hội trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai các kế hoạch thường xuyên và đột xuất. [caption id="attachment_186587" align="alignnone" width="4388"] Đại hội thành công rực rỡ[/caption] Tiếp tục chỉ đạo giám sát Đảng viên thực hiện kế hoạch của Chi bộ về chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.                                                                    Chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ là thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối cấc cơ quan Trung ương”. Thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và điều lệ Đảng, Sự thống nhất toàn thể Đại hội, Chi bộ không bầu cấp ủy mà chỉ bầu Bí thư. Đồng chí Nguyễn Bé – Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam được Đại hội bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm Kỳ 2017-2020 với 100% số phiếu tán thành.

Thái Sơn