(congluan.vn) Đài VTC giữ nguyên tên sau khi chuyển về trực thuộc VOV quản lý , bàn giao báo eInfo về báo Nhân Dân; chuyển báo điện tử VnMedia thành trang tin điện tử là những thông tin mới nhất liên quan tới hoạt động quy hoạch báo chí vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son công bố tại Hội nghị Giao ban quản lý Nhà nước tháng 5/2015.

Báo điện tử VnMedia tiền thân là trang tin VDC Media thuộc Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), thành lập ngày 6/8/2003. Đến tháng 4/2008, trên cơ sở tổ chức lại trang tin VDC Media và tách trang tin điện tử này khỏi công ty VDC, VNPT chính thức thành lập thành Báo điện tử VnMedia, trực thuộc tập đoàn VNPT. VnMedia được xem là một trong những tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam.

[caption id="attachment_19640" align="aligncenter" width="1002"]Giao diện Báo điện tử VnMedia. Giao diện Báo điện tử VnMedia.[/caption]

Tuy nhiên, theo định hướng của quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính trị thông qua, tại Việt Nam không có báo chí tư nhân, vì thế, do trực thuộc tập đoàn VNPT nên VnMedia sẽ được chuyển thành trang thông tin điện tử.

Trước đó, tháng 3/2015, thực hiện chủ trương quy hoạch báo chí, Bộ Giao thông vận tải đã tiên phong thực hiện “rút gọn” hệ thống báo, tạp chí trực thuộc Bộ, từ 9 tờ xuống còn một tờ báo (báo Giao thông) và một tạp chí khoa học (tạp chí Giao thông vận tải).

Theo báo cáo của Bộ Thông tin Truyền thông cuối năm 2014, cả nước có 845 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in, 646 tạp chí, 1 hãng thông tấn quốc gia, 98 báo - tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh truyền hình.

Cả nước có gần 18 nghìn nhà báo được cấp thẻ nhà báo và khoảng 5 nghìn phóng viên hoạt động báo chí, nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ.

Minh Anh