HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ X HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

“Thực hiện Quy tắc đạo đức báo chí trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với nhà báo”
[caption id="attachment_17816" align="aligncenter" width="362"]Nhà báo Tạ Bích Loan Nhà báo Tạ Bích Loan[/caption]

Trong Dự thảo trình Đại hội X HNBVN đã nêu ra phương hướng là đẩy mạnh vai trò của công tác Hội cũng như đạo đức nghề nghiệp báo chí trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ và vũ bão của truyền thông xã hội. Tôi cho rằng, đây vừa là bối cảnh chung nhưng cũng là một thách thức rất lớn với báo chí truyền thống. Đồng thời, chính thách thức này cũng lại là một cơ hội để cho những cơ quan báo chí chính thống phát huy được vai trò của mình. Báo chí chính thống luôn được độc giả dành cho sự tin cậy nhất định. Sự tin cậy đó là sức mạnh, là tài sản lớn nhất để báo chí chính thống chúng ta vươn xa và khẳng định được mình, xây dựng được lòng tin với công chúng.

Bên cạnh đó, truyền thông xã hội cũng là một kênh tham khảo để báo chí chính thống có thể phát hiện thông tin hoặc tương tác với công chúng. Cho nên tôi nghĩ, cách thức tương tác và sử dụng mạng thông tin xã hội như thế nào là một hướng đi rất thú vị đặt ra cho báo chí Việt Nam nói chung. Vì vậy Đại hội HNBVN nhiệm kỳ tới cũng cần nhìn nhận thấu đáo về vấn đề này để có những định hướng hoạt động cho hiệu quả... Với nhiệm vụ của các hội viên, của các cơ quan báo chí thì việc giữ vững được Quy tắc đạo đức báo chí lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chính Quy tắc đạo đức báo chí, Quy tắc tác nghiệp báo chí chính là bản lề, khung tham chiếu, xương sống để chúng ta biết cách ứng xử trong bối cảnh bùng nổ truyền thông xã hội như hiện nay.

PV (ghi)