Nhật Bản kiểm tra 100% các lô hàng tôm đông lạnh nhập từ Việt Nam

(CLO) Phía Nhật Bản vừa có thông báo sẽ tăng tần suất kiểm tra chỉ tiêu Sulfadiazine từ mức 30% lên mức 100% đối với các lô hàng tôm đông lạnh nhập từ Việt Nam kể từ ngày 6/12/2016. 

Nhật Bản kiểm tra 100%chỉ tiêu Sulfadiazine trong các lô hàng tôm đông lạnh nhập từ Việt Nam các lô hàng tôm đông lạnh nhập từ Việt Nam
Nhật Bản sẽ tăng tần suất kiểm tra chỉ tiêu Sulfadiazine lên 100% trong các lô hàng tôm đông lạnh nhập từ Việt Nam. (Ảnh:Internet)

Đại diện Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho hay, do tiếp tục phát hiện Sulfadiazine trong các lô hàng tôm đông lạnh Việt Nam nên cơ quan thẩm quyền Nhật Bản quyết định tăng tần xuất kiểm tra chỉ tiêu này lên 100% đối với các lô hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam kể từ ngày 6/12/2016. Trong khi từ tháng 9/2016 tần suất kiểm tra chỉ tiêu này là 30%.

Bộ Y tế Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam khẩn trương có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát và thông báo kết quả cho phía Nhật Bản.

Theo đó, Nafiqad đã yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản cập nhật và chủ động kiểm soát chặt chẽ mối nguy Sulfadiazine trong chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của doanh nghiệp.

Đồng thời các doanh nghiệp lưu ý mức giới hạn tối đa cho phép của thị trường Nhật Bản đối với chỉ tiêu Sulfadiazine trong sản phẩm tôm là 0.01ppm.

Riêng đối với các doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo khẩn trương điều tra nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo; thiết lập và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp, lập báo cáo giải trình gửi về Nafiqad đúng hạn để tổng hợp thông báo cho phía Nhật Bản.

PV