Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”:
Nhiều “hiến kế” nhằm xây dựng một nền báo chí chính trực, nhân văn, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại

(CLO) Sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao (29/12/2016), Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” đã thành công tốt đẹp. Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến, kiến nghị có giá trị nhằm góp phần xây dựng một nền báo chí chính trực, nhân văn, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.  

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu cùng hơn 90 tham luận của lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí ở TƯ và địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo các cấp, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo báo chí, các nhà khoa học, nhà báo… trong cả nước gửi đến. Với tinh thần trách nhiệm cao, tại diễn đàn hội thảo này, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, thảo luận, tập trung chủ yếu đánh giá những bài học kinh nghiệm (thành công và khuyết điểm) của hoạt động báo chí Việt Nam qua 30 năm đổi mới; tư vấn, kiến nghị những giải pháp thiết thực, nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết của TƯ; trên cở sở đó, góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp.

Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” đã thành công tốt đẹp.
Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” đã thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, hội thảo cũng đã thảo luận và nhận được nhiều ý kiến về công tác quản lý, chỉ đạo báo chí. Cụ thể, các đại biểu đã đề xuất các kiến nghị như: Thứ nhất, khi các cơ quan báo chí để xảy ra một số sai sót đáng tiếc, cần nhìn nhận một cách khách quan, xử lý nghiêm người sai phạm, song cũng có sự xem xét đầy đủ mọi khía cạnh của vấn đề, để xử lý đúng tội, đúng người.

Thứ hai, mạng xã hội phát triển, đặc biệt là các phương tiện truyền thông mới đã tác động rất lớn đến môi trường sinh thái của các phương tiện truyền thông truyền thống, do đó, trong thời gian tới, cần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy chỉ đạo và quản lý báo chí, tránh hình thức, mệnh lệnh; đấu tranh tích cực với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Thứ ba, các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí, phải tạo ra được môi trường dân chủ, ủng hộ những phát hiện của báo chí, nhất là trong cuộc đấu tranh của báo chí chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, phê phán việc báo chí lợi dụng để làm sai trái. Các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm trả lời báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí. Tuyên truyền sâu rộng và đưa Luật Báo chí vào thực tiễn…

Cùng với đó, các ý kiến tham luận tại hội thảo đã quan tâm, đề cập sâu sắc đến tính chuyên nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin của báo chí; Những sai phạm, bất cập thường gặp; Trách nhiệm và chất lượng cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng đối với báo chí; Những kinh nghiệm, bài học nghiệp vụ trong tác nghiệp; Xử lý mối quan hệ báo chí và mạng xã hội; Những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hiện nay; Những xu hướng của báo chí hiện đại và sự thích ứng của báo chí Việt Nam và đặc biệt là những vấn đề đặt ra về đạo đức nghề nghiệp của nhà báo hiện nay.

Trong thời gian tới, các cấp Hội từ TƯ đến địa phương phải thực hiện nghiêm 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam vừa ban hành và có hiệu lực cùng với Luật Báo chí 2016 từ ngày 1/1/2017; qua thực tiễn, tiếp tục hoàn chỉnh cho ngày càng tốt hơn, trở thành nếp tác nghiệp của chúng ta; Cần thận trọng, cân nhắc kỹ khi khai thác, sử dụng thông tin trên mạng xã hội; chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác..

Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu tổng kết Hội thảo.
Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu tổng kết Hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu một cách sâu sắc những hiến kế quý báu của các đại biểu để góp phần làm nên thành công của cuộc Hội thảo mang ý nghĩa thiết thực và quan trọng này.

Đồng chí khẳng định, với những đóng góp, hiến kế của các đại biểu tại diễn đàn này, Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” đã đạt được các kết quả hơn cả mong đợi. Hội thảo đã khẳng định được vai trò, thành tựu to lớn của báo chí đối với công cuộc đổi mới của đất nước; Thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của báo chí, sai phạm của một số nhà báo, cơ quan báo chí; Nêu lên những thách thức gay gắt, những khó khăn, bất cập của báo chí; Nêu lên một số giải pháp, biện pháp để báo chí Việt Nam phát triển lành mạnh và tích cực. Hội thảo là sự kiện quan trọng của giới báo chí cả nước, góp phần thúc đẩy tinh thần lao động sáng tạo, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của nhà báo, trách nhiệm cao quý và nặng nề của nền báo chí trước Tổ quốc và nhân dân; không ngừng đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, góp phần xây dựng một nền báo chí chính trực, nhân văn, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, vì lợi ích tối cao của đất nước, hạnh phúc của nhân dân./.                                                                               

Ngọc Lành – Hà Vân – Nguyễn Mạnh