NHNN sẽ tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất

(CLO) Đây là một trong những định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong những tháng cuối năm 2016 nhằm thực hiện mục tiêu duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và đặc biệt là hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế.

veam_se_tap_trung_cao_trong_linh_vuc_san_xuat_o_to
Tín dụng của hệ thống TCTD trong những tháng cuối năm 2016 sẽ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam bao gồm: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp… – Ảnh minh họa

Nhìn vào tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 7 tháng đầu năm có thể thấy, NHNN đã có sự điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Đơn cử như tính đến nay, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng vẫn duy trì ở mức dưới 3%. Tính đến tháng 5/2016 nợ xấu mới chỉ ở mức 2,38%, có nghĩa là ở dưới mức 3% theo mục tiêu NHNN đã đề ra. Đây là một trong những nỗ lực lớn của NHNN.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng đã khẳng định rằng, xử lý nợ xấu vẫn là một trong những mục tiêu hàng đầu của ngành ngân hàng. NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng có nợ xấu trên 3% phải báo cáo phương án về NHNN và có phương án giải quyết.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng khá cao tại nhiều ngân hàng cũng đã khiến tỷ lệ nợ xấu không có nhiều sự thay đổi. Chính những điều này cho thấy, hoạt động của ngành ngân hàng đang có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc chú trọng vào tăng trưởng tín dụng cũng cần phải thận trọng để tránh tình trạng tăng trưởng nóng đồng thời ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát nợ xấu.

Chính vì vậy, trong những tháng cuối năm, NHNN sẽ kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng của hệ thống TCTD để đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

NHNN sẽ tập trung phát triển tín dụng trong lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp và kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Vừa qua, Thống đốc NHNN đã có văn bản yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng tín dụng đi đôi với hiệu quả, tránh nợ xấu mới phát sinh, chỉ đạo tổ chức tín dụng sử dụng các biện pháp trích lập dự phòng rủi ro.

Ngoài ra, NHNN cũng sẽ điều hành CSTT theo tiêu chí bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng; điều tiết chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng và lãi suất hợp lý, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Đồng thời, tiếp tục công bố tỷ giá trung tâm hằng ngày, thực hiện các giải pháp nhằm ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả thị trường ngoại hối, đảm bảo phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chống đô la hóa của Chính phủ.

Quỳnh Liên