Nỗ lực đưa hoạt động xây dựng vào nề nếp, hiệu quả

(NBCL) Tiếp tục tập trung thể chế, tổ chức phổ biến triển khai thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa hoạt động xây dựng vào nề nếp, đúng quy định pháp luật; hoàn thành chất lượng các đề án, dự án của ngành theo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh… sẽ là những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng Thái Bình trong năm 2017.

Cầu vượt sông Trà Lý nối xã Vũ Đông và phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình đang xây dựng. Ảnh: Thanh Tâm
Cầu vượt sông Trà Lý nối xã Vũ Đông và phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình đang xây dựng. Ảnh: Thanh Tâm

Nhiều công tác được kiện toàn và hiệu quả

Trong một năm qua, với nhiều nỗ lực Sở Xây dựng đã thực hiện và hoàn thành được nhiều nhiệm vụ quan trọng; về công tác pháp chế, với nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành nhiều quy định liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn, quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng, tiến độ thi công và thanh, quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện hàng chục Thông tư của Bộ Xây dựng, từ Thông tư số 02 đến 24/2016/TT-BXD… Sở tháo gỡ được phần nào những khó khăn chung của toàn tỉnh trong lĩnh vực này.

Về công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị cũng được đánh giá là có nhiều kết quả. Cụ thể, đã hoàn chỉnh Đề án chỉnh trang trụ sở UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh; hoàn thành xây dựng và công bố hệ thống mốc cao độ quốc gia hạng IV tại các xã trên địa bàn huyện Kiến Xương, Vũ Thư và Thành phố Thái Bình, đang tiếp tục triển khai tại các huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Hưng Hà… Đồng thời, công tác thẩm định được tiến hành bài bản và cụ thể với 30 hồ sơ nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch; 55 đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết; 15 hồ sơ dự toán khảo sát; cấp 54 Giấy phép quy hoạch; thẩm định mới và điều chỉnh 205 tổng mặt bằng xây dựng; thỏa thuận 207 đồ án quy hoạch cho Ủy ban nhân dân các huyện; 45 Giấy phép xây dựng; xác nhận công trình trên đất 27 hồ sơ. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định hàng trăm hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Mặt khác, trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở cũng đảm trách nhiệm vụ tham mưu, rà soát, báo cáo đánh giá tình hình nhiều dự án mang tính chiến lược trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý và phát triển nhà ở, thị trường bất động sản Sở cũng có những đóng góp không nhỏ trong vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, thực hiện Báo cáo UBND tỉnh về việc liên quan đến các dự án…

Ngoài ra, trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân cấp, Sở cũng đã hoàn thành cơ bản các kế hoạch đặt ra. Theo đó, đã thẩm định xong 30 hồ sơ thiết kế cơ sở, 158 hồ sơ thiết kế, dự toán, khảo sát, giá trị trình là 2.070 tỷ đồng, cắt giảm 161,4 tỷ đồng, bằng 7,8%. Ngoài ra thẩm định trên 100 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các công trình thuộc các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, với chức năng nhiệm vụ của mình, Sở Xây dựng Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc công tác Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong đó, đã lập kế hoạch và kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng tại 28 công trình. Kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng 20 công trình. Tiến hành theo dõi, kiểm tra công tác giám sát và đánh giá đầu tư tại 30 công trình đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước…

Một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong năm qua mà Sở đã thực hiện hiệu quả, tích cực đó là công tác Thanh tra xây dựng. Theo đó, đơn vị đã tổ chức tiếp công dân tất cả các ngày làm việc, trong đó đã tiếp 45 lượt người, gồm 20 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 37 đơn thư. Thường xuyên kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh các tồn tại sai sót về trật tự xây dựng, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã lập 22 biên bản vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, ban hành 16 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 01 Quyết định khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, đơn vị đã kết luận 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt; chấn chỉnh kịp thời tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, loại khỏi giá trị quyết toán trên 1 tỷ đồng, thu hồi về ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng số còn lại cho đối trừ công nợ chưa thanh toán.

Ngoài ra còn một số nhiệm vụ khác như trong công tác quản lý năng lực hành nghề hoạt động xây dựng, công tác quản lý vật liệu xây dựng, công tác Quản lý chi phí đầu tư xây dựng… cũng được ráo riết thực hiện và có nhiều kết quả.

Nỗ lực hơn nữa trong mọi hoạt động

Khép lại một năm với nhiều cố gắng, song vẫn còn không ít những hạn chế như nhiều Thông tư của các Bộ, ngành TW hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ chưa được ban hành, hoặc ban hành chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện. Chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng chưa cao, có đồ án quy hoạch còn chạy theo dự án hoặc chiều lòng nhà đầu tư để có dự án; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung được duyệt còn thấp… Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến nhiều dự án chậm so với tiến độ đề ra…

Phía trước còn nhiều công việc còn tồn đọng, lãnh đạo Sở đã đặt ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo nhằm tích cực hơn nữa hoàn thành mọi công việc được giao. Cụ thể, tiếp tục tập trung thể chế, tổ chức phổ biến triển khai thực hiện các quy định pháp luật về Xây dựng trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa hoạt động xây dựng vào nề nếp, đúng quy định pháp luật. Hoàn thành chất lượng các đề án, dự án của ngành theo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tập trung phối hợp tốt với UBND Thành phố lập quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I. Lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế ven biển sau khi Đề án thành lập khu kinh tế ven biển tỉnh được phê duyệt. Đồng thời, Sở cũng tiếp tục triển khai xây dựng Hệ thống mốc độ cao Quốc gia hạng IV tại các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Hưng Hà và Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý quy hoạch XD trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án cho vay ưu đãi và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2017 và giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt là sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng và đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành theo các quy định mới và Chỉ thị 04 của UBND tỉnh… nhằm tạo mọi điều kiện cho các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp liên quan trong tỉnh hoạt động hiệu quả nhất.

Thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý trên tất cả các lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó cũng sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh…❏

Hoàng Văn Thành
(Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình)