NSNN sẽ cắt giảm chi thường xuyên để kìm bội chi

(CLO) Mặc dù, trong hai quý đầu năm, thu ngân sách Nhà nước có nhiều chuyển biến, giá dầu thô thế giới tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, tình hình ngân sách Nhà nước vẫn trong trạng thái căng thẳng khi bội chi liên tục xảy ra. Trong những tháng cuối năm 2016, để cân bằng cán cân ngân sách nhằm kìm bội chi, Bộ Tài chính đã kiến nghị cắt giảm các khoản chi thường xuyên.

bbfa29b7ded32a68d85dd2b2647677e5
Cắt giảm chi thường xuyên là một trong những biện pháp để tiến đến kìm hãm bội chi, làm cân bằng cán cân thu – chi ngân sách Nhà nước mà Bộ Tài chính sử dụng – Ảnh minh họa

Theo báo cáo 10/08 của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7 ước đạt 102 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4 nghìn tỷ đồng (26,6%) so với tháng 6; lũy kế thu 7 tháng năm 2016 đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán năm, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Quá trình truy thu thuế, tính đến tháng 7/2016 cũng đã đem về 5,7 nghìn tỷ đồng cho NSNN; tăng gần 20% so cùng kỳ năm 2015. Quá trình đôn đốc, cưỡng chế cũng giúp thu về 23,5 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang, tăng 18,8% so cùng kỳ năm 2015.

Về tình hình chi, tổng chi 7 tháng đạt 662,1 nghìn tỷ đồng, bằng 52% dự toán. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển đạt 92,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán, tăng 6,9% cùng kỳ năm 2015. NSNN đã thực hiện chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi Nhà nước cho Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 59,1% dự toán; chi cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa đạt 29,7% dự toán.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, số vốn giải ngân cho các dự án khoảng 91,3 nghìn tỷ đồng, đạt 36,2% dự toán; các bộ, cơ quan Trung ương đạt khoảng 26%, các địa phương đạt khoảng 40,3%. Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân khoảng 25,8% dự toán, thấp hơn nhiều con số 44% của cùng kỳ năm 2015.

Số tiền dùng để chi trả nợ và viện trợ trong 7 tháng ở mức 91,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán, nhằm đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 473,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán. Với diễn biến thu chi trên, bội chi NSNN ước 7 tháng là 78,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 31% dự toán năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đánh giá, so với mức bội chi được Quốc hội giao năm 2016 là 254 nghìn tỷ đồng thì tiến độ của 7 tháng đang nằm trong dự tính và phạm vi cho phép. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình kiểm soát bội chi và cân bằng cán cân thu – chi của NSNN.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, trước tình hình không mấy lạc quan của nền kinh tế thế giới do ảnh hưởng từ Brexit, sự sụt giảm giá dầu cho nguồn cung đang dư thừa cùng với đó là kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang chịu nhiều áp lực thì việc giải quyết cân đối thu chi là bài toán cần có sự tính toán cẩn trọng.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, để kìm hãm bội chi, Bộ Tài chính đã có kiến nghị cắt giảm các khoản chi thường xuyên trong đó chú trọng đến vấn đề chi cho mua sắm xe công; đồng thời tính toán lại để tiến tới cắt giảm các khoản chi tiêu không thực sự cần thiết như các khoản chi phí về lễ hội, hội nghị, tiếp khách, học tập, khảo sát tại nước ngoài.

Các cơ quan Nhà nước cùng các bộ ngành liên quan tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải phối hợp với để rà soát lại quỹ nhà, đất của các cơ quan Nhà nước và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo thúc đẩy việc sử dụng có hiệu quả hơn.

Quỳnh Liên