Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An thông báo bán đấu giá tài sản lần 02 như sau: 1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BC 436899; Số vào sổ cấp GCN: CT 00566 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 01/11/2010 cho Công ty Đầu tư Xây dựng Luxury – (TNHH). Cụ thể như sau: – Thửa đất số: 121 , tờ bản đồ số: 6. – Địa chỉ: Phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. – Diện tích: 2036.0 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm ba mươi sáu mét vuông). – Hình thức sử dụng: riêng: 2036.0 m2; Chung: không. – Mục đích sử dụng đất: Xây dựng trung tâm thương mại và dịch vụ khách sạn. – Thời hạn sử dụng: 27/9/2056. – Nguồn gốc sử dụng: Đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. ( Chi tiết tham khảo trong Hồ sơ đấu giá ) * Giá khởi điểm: 32.000.000.000 VNĐ (Ba mươi hai tỷ đồng chẵn). Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, thuế trước bạ sang tên, lệ phí công chứng, phí thuế khác (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu. * Tiền đặt trước: 4.800.000.000 VNĐ (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng chẵn ). – Nguồn gốc tài sản: Là tài sản bảo đảm. 2. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 02/08/2017 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 25/08/2017 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản bán đấu giá: Thửa đất số 121, tờ bản đồ số 6, Phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 4. Thời gian, nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 11/08/2017 (trong giờ hành chính): tại: Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An – Tầng 6, số 4 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 28/08/2017 tại: Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An – Tầng 6, số 4 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An – Tầng 6, số 4 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT : 0915551423.