(CLO) Thời gian qua, đã xuất hiện nhiều thông tin tố cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên khiến hoạt động giáo dục ở đây bị ảnh hưởng, tâm lý cán bộ, giảng viên nhà trường bị xao động. Trong khi đó, Kết luận Thanh tra của Đại học Thái Nguyên cho thấy phần lớn nội dung tố cáo là sai sự thật. Thực tế cho thấy, để ổn định tình hình, Đại học Thái Nguyên cần kiên quyết xử lý việc lợi dụng khiếu nại tố cáo làm bất ổn nhà trường. Để rộng đường dư luận, báo điện tử Congluan.vn vào cuộc làm rõ vấn đề này. Sau khi ban hành Quyết định số 1341/QĐ-ĐHTN về việc thụ lý giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, ngày 19/9/2017, Đại học Thái Nguyên đã ra văn bản số 1808, kết luận nội dung tố cáo này. Trước đó, ban lãnh đạo Đại học Thái Nguyên nhận được đơn tố cáo về công tác cán bộ trong nhà trường Đại học Y Dược có nhiều bất cập. [caption id="attachment_186785" align="aligncenter" width="692"] Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên[/caption] Nội dung tố cáo cho rằng việc bổ nhiệm Kế toán trưởng không theo quy trình, quy định của pháp luật. Cụ thể, tháng 12/2014, Nhà trường kiện toàn công tác cán bộ quản lý theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng, ông Sơn đã không thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng để bà Nguyễn Thị Hằng Nga đương nhiên vẫn là Kế toán trưởng mặc dù bà Nga đã hết nhiệm kỳ Kế toán trưởng từ tháng 5/2014. Về nội dung này, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, ông được giao nhiệm vụ Hiệu trưởng Đại học Y Dược từ tháng 5/2014. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông phải làm rất nhiều việc, trong đó có việc kiện toàn công tác cán bộ quản lý theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng như bổ nhiệm mới; bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng, Trưởng, phó các phòng chức năng, khoa, bộ môn trong toàn trường. Đến tháng 12/2014 mới cơ bản ổn định về mặt tổ chức. Ngay sau đó là công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến cuối tháng 5/2015, khi tổ chức xong Đại hội Đảng bộ, Nhà trường thực hiện rà soát và triển khai quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. “Việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng chậm là vì lý do khách quan chứ không phải do tôi cố tình thực hiện quy trình như trong đơn tố cáo”, ông Sơn giải thích, đồng thời dẫn quy định 260-QĐ/TW ngày 2/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ tại Điều 3 Chương 1 có nêu: “Khi chưa có quyết định thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cho từ chức thì cán bộ vẫn phải tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”. Ông Sơn khẳng định, quy định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng được thực hiện đúng quy trình. [caption id="attachment_186790" align="aligncenter" width="1152"] Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Sơn về công tác cán bộ trong nhà trường[/caption] Cũng liên quan đến nội dung tố cáo, phía trường Đại học Y Dược đã có giải trình. Theo đó, nhiệm kỳ 2009 - 2014, Hiệu trưởng Nhà trường lúc đó là PGS.TS Nguyễn Văn Tư: đến tháng 8/2013, ông Tư qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo; từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường được giao phụ trách nhà trường. Đến tháng 5/2014, Giám đốc Đại học Thái Nguyên mới ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng, giữ chức vụ Hiệu trưởng Đại học Y Dược, nhiệm kỳ 2014- 2019. Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, trường Đại học Y Dược cho biết ông Sơn có rất nhiều công việc phải làm, đó là giải quyết các công việc tồn đọng, đồng thời phải chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của năm học; thực hiện công tác kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy lãnh đạo của Nhà trường theo nhiệm kỳ mới như: kiện toàn lại Ban giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng, khoa, bộ môn. Đến tháng 12/2014, Nhà trường cơ bản hoàn thiện và ổn định bộ máy lãnh đạo; sau đó nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15/2/2015 đến 23/2/2015 theo quy định của Nhà nước. Ngay sau khi nghỉ Tết, Nhà trường tập trung vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến tháng 5/2015, công tác Đảng và chính quyền tương đối ổn định và đi vào hoạt động bình thường. Nhà trường tiếp tục rà soát và thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. Đến tháng 6/2015, Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng và đến tháng 8/2015, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn thị Hằng Nga, giữ chức vụ kế toán trưởng, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, theo đơn tố cáo là không theo quy trình, quy định của pháp luật (3 nhiệm kỳ liên tiếp từ 2006 đến nay), kết luận nội dung tố cáo do Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký, nêu rõ: Theo Quyết định 853/QĐ-TCCB ngày 18/12/2006 của giám đốc Đại học Thái Nguyên, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng Nga tiếp tục nhiệm kỳ 2004 – 2009. Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 5099/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT thì thời gian từ ngày 18/12/2006 đến 2009 giữ chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Hằng Nga không tính vào thời hạn bổ nhiệm. Vì vậy, thời gian bà Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng Trường Đại học Y Dược, nhiệm kỳ 2009 – 2014 được coi là nhiệm kỳ đầu tiên bà Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng. Ngày 3/8/2015, Giám đốc Đại học Thái Nguyên có Quyết định số 1617/QĐ-ĐHTN bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng trường Đại học Y Dược, nhiệm kỳ 2019 được coi là nhiệm kỳ thứ 2 mà bà Nga giữ chức Kế toán trưởng. Kết luận nội dung tố cáo dẫn giải thêm tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ chỉ quy định “thời hạn bổ nhiệm lại kế toán trưởng là 05 năm”. Trong khi đó, tại thời điểm bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức Kế toán trưởng theo Quyết định số 1617/QĐ-ĐHTN không có văn bản nào của Nhà nước quy định việc bổ nhiệm kế toán trưởng không được bổ nhiệm lại sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Với những thông tin rất rõ ràng như trên, Đại học Thái Nguyên kết luận việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của Trường Đại học Y Dược đối với bà Nguyễn Thị Hằng Nga là không trái với quy định của pháp luật. Đồng thời, văn bản kết luận cũng khẳng định nội dung tố cáo trên là sai. Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.  

Viết Cường