leftcenterrightdel
Ngôi nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Cái Văn Long) 
Dù vậy, chính quyền tỉnh Quảng Trị vẫn chưa chấp nhận bán ngôi nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên với nhiều lý do khác nhau.

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản số 44/BC-UBND báo cáo Thủ tướng, giữ nguyên quan điểm không bán ngôi nhà. Ngày 1/6/2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không an toàn, ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đông Hà yêu cầu bà Duyên di chuyển người và tài sản ra khỏi ngôi nhà số 25 đường Phan Bội Châu, TP. Đông Hà và trả lại ngôi nhà trên cho UBND TP. Đông Hà trước ngày 15/6/2017. 

Bà Duyên nhận thấy những việc làm của chính quyền sở tại không đúng với quy định của pháp luật nên tiếp tục viết đơn cầu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 10/8/2017, xét báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị tại Văn bản số 44/KL-TTCP ngày 22/3/2017, ý kiến của Thanh tra Chính Phủ tại Văn bản số 1318/TTCP- C.II ngày 31/5/2017 và ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 873/BXD-QLN ngày 19/4/2017 về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Duyên xin mua căn nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo:

“Theo quy định tại các Điều 62,63,81 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều luật Nhà ở thì bà Nguyễn Thị Duyên thuộc đối tượng được mua căn nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và không cần thiết phải kiểm định chất lượng để quyết định việc bán hay không bán vì căn nhà nêu trên là căn nhà riêng lẻ. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết theo hướng bán căn nhà nói trên cho bà Duyên”.

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh Quảng Trị có báo cáo 4568/UBND-NC đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết khiếu nại của công dân - ông Lê Hữu Như, con trai của ông Lê Hữu Nghi (đã mất), chủ cũ ngôi nhà nói trên, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo thực hiện Công văn số 8383/VP-CP-V.I, ngày 10/8 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 13/10/2017 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau: “UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết khiếu nại của ông Lê Hữu Như theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện bán căn nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8383/VP-CP-V.I, ngày 10/8/2017 của Văn phòng Chính phủ, không để vụ việc kéo dài; báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/11/2017”.

Ngày 9/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị lại có Văn bản số 5659/UBND-NC gửi Thủ tướng Chính phủ về việc vướng mắc trong việc thực hiện bán nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà.

leftcenterrightdel
Văn bản của VPCP thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (Ảnh: Cái Văn Long)
Xét báo cáo tại văn bản số 5659/UBND-NC nêu trên của UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 12/01/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 510/VPCP-V.1 gửi Chánh án TAND Tối cao và UBND tỉnh Quảng Trị, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trong đó:

“Đề nghị đồng chí Chánh án Toà án nhân dân Tối cao kiểm tra, xem xét việc Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị thụ lý đơn của ông Lê Hữu Như khởi kiện đòi nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà là vắng chủ, Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng sau giải phóng, đã có quyết định xác lập sở hữu toàn dân và đơn phản ánh, tố cáo của bà Nguyễn Thị Duyên liên quan đến vụ việc trên, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, thông báo cho Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết”.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin.

Cái Văn Long