• Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã có bài phản ánh về sự việc gần 10 năm qua, xưởng sản xuất túi nilon của gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh (thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) hoạt động không phép, không có biện pháp bảo vệ môi trường gây ô nhiễm không khí, nguồn nước và tiếng ồn trong khu dân cư. Tuy nhiên, UBND xã Tiền Phong lại không thể xử lý dứt điểm khiến người dân bức xúc.
 •  
 • Ngày 2/5/2018, UBND huyện Mê Linh có công văn số 1946/UBND-TNMT do ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện ký về việc phúc đáp thông tin phản ánh của báo Nhà báo và Công luận. Công văn cho biết: Văn bản số 462-BC/BTGTU ngày 20/4/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khái quát thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến Hà Nội (tuần 16 năm 2018), trong đó có vấn đề báo chí phản ánh “Mê Linh (Hà Nội): UBND xã Tiền Phong bất lực trước xưởng sản xuất túi nilon gây ô nhiễm môi trường?”.
 •  
  leftcenterrightdel
   
  leftcenterrightdel
   
  leftcenterrightdel
  Xưởng sản xuất túi nilon của hộ ông Nguyễn Văn Tĩnh hoạt động không phép trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc 
 • Sau khi kiểm tra nội dung bài viết của báo Nhà báo và Công luận phản ánh, UBND huyện thông tin tới Quý báo như sau: UBND huyện Mê Linh nhận được đơn của bà Vũ Thị Sinh, Vũ Thị Bạch và một số công dân thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; đơn có nội dung đề nghị giải quyết xưởng sản xuất túi nilon của hộ ông Nguyễn Văn Tĩnh nằm trong khu dân cư thôn Do Hạ, xã Tiền Phong hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nhận được phản ánh của công dân, UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn kiểm tra; ngày 15/12/2017, UBND Mê Linh đã có Công văn số 6844/UBND-TNMT giao UBND xã Tiền Phong có trách nhiệm kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất túi nilon tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong theo thẩm quyền quy định tại Khoản 3, Điều 143, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Tĩnh dừng hoạt động sản xuất, đồng thời hoàn thiện hồ sơ về bảo vệ môi trường, Giấy phép hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
 •  
 • Ngày 08/01/2018, UBND xã Tiền Phong đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất túi nilon của hộ ông Nguyễn Văn Tĩnh. Qua kiểm tra, UBND xã Tiền Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tĩnh. Ngày 27/01/2018, UBND xã Tiền Phong ban hành Quyết định số 105/QĐ-XLVP về xử lý vi phạm hành chính đối với hộ ông Nguyễn Văn Tĩnh do không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo bệ môi trường với số tiền là 2.000.000 đồng. Hộ ông Tĩnh chấp hành quyết định xử phạt và nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.
 • leftcenterrightdel
  Công văn phúc đáp báo của UBND huyện Mê Linh cho biết đã lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra xưởng sản xuất túi nilon của hộ ông Nguyễn Văn Tĩnh 

 • Trước đó, ngày 21/12/2017, UBND xã Tiền Phong có Văn bản số 416/UBND-HC đề nghị cơ sở sản xuất túi nilon tạm ngừng sản xuất; tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Tiền phong thì cơ sở vẫn lén lút hoạt động vào ban đêm.
 •  
 • Ngày 6/4/2018, UBND huyện có Văn bản số 1463/UBND-TNMT giao UBND xã Tiền Phong thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở, trường hợp Chủ cơ sở không chấp hành thì lập biên bản tái vi phạm; hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND huyện để xử lý theo quy định.
 •  
 • Đến ngày 24/4/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các nội dung giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong. Đoàn kiểm tra đã xây dựng kế hoạch và đang thực hiện kiểm tra. Sau khi có kết quả, kết luận Đoàn kiểm tra, UBND huyện sẽ thông tin tới báo Nhà báo và Công luận.
 •  
 • Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.
 •  
 • Quốc Trần
 •  
 •