Ông Đào Xuân Toan phản ánh chính quyền huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) giải quyết “bất nhất” trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho ông và những người bạn, đồng thời áp dụng pháp luật không đúng. Về trường hợp này, Phóng viên Báo NB&CL đã tìm hiểu sự việc rồi phản ánh qua bài viết, “Cách xử lý “lạ” của trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện”.

Sau khi bài báo phát hành, ngày 26/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 11001/ UBND-TCD chỉ đạo Sở TNMT chủ trì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý vụ việc.

Trong thời gian chờ trả lời kết quả của UBND tỉnh, Báo NB&CL tiếp tục phản ánh việc UBND huyện Nhơn Trạch áp dụng văn bản không chính xác để giải quyết sụ việc cho người dân, nội dung được chuyển tải thông qua bài viết “Áp dụng pháp luật không đúng, trả lời vòng vo”.

leftcenterrightdel
Nội dung công văn của UBND tỉnh Đồng Nai  

Xét thấy tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 20/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 7784/STNMT-TTr gửi UBND tỉnh, kiến nghị gia hạn thời gian kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Đào Xuân Toan theo nội dung phản ánh của báo Nhà báo & Công luận. 

Trên cơ sở kiến nghị của Sở TNMT, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận gia hạn thời gian kiểm tra, rà soát vụ việc đến ngày 20/01/2018. 

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, kiểm tra, rà soát các nội dung nêu tại Văn bản và bài báo đăng trên Báo Nhà báo và Công Luận để tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 11001/UBND-TCD ngày 26/10/2017. Hết thời hạn trên, Sở TNMT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện lên Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét xử lý và thông tin đến Báo Nhà báo và Công Luận theo đúng quy định.

Thái Sơn