Rà soát chuyển đổi rừng

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP  ngày 6/8/2015 của Chính phủ, ngày 13/10/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành kế hoạch số 4814/KH-BNN-TCLN  về việc rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất và quyết định 845/QĐ- BNN-TCLN ngày 16/3/2016 về Bộ tiêu chí rà soát diện tích quy hoạch đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT đã có công văn số 10121/BNN-TCLN ngày 30/11/ 2016 gửi UBND các tỉnh, thành về việc hướng dẫn kỹ thuật rà soát, chuyển đổi đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển đất rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng.

leftcenterrightdel

Công văn của Bộ NN&PTNT gửi các tỉnh, TP trực thuộc        TW 

Núi Ngang thuộc huyện Tam Đảo, nằm trọn trên địa bàn 3 xã Đạo Trù, Đại Đình, Bồ Lý với diện tích khoảng 384 ha. Ngày 02/3/2007, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định số 678/QĐ-CT về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại đất rừng. Theo quyết định này, diện tích rừng núi Ngang thuộc 2 xã Đạo Trù và Đại Đình được quy hoạch là rừng sản xuất; còn lại 174,2 ha rừng núi Ngang thuộc xã Bồ Lý là rừng phòng hộ.

Theo hướng dẫn: khu vực chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu là diện tích liền kề với rừng sản xuất - nơi thuận lợi để tổ chức sản xuất. Đối với diện tích nằm trọn trong khu vực phòng hộ đầu nguồn thì quy mô đất, rừng phòng hộ chuyển đổi có diện tích tối thiểu là 50 ha. Không chuyển đổi diện tích liền kề các sông lớn, hồ, đập thủy lợi, thủy điện, các đường giao thông quan trọng… Như vậy, rừng phòng hộ núi Ngang thuộc diện rừng phòng hộ ít xung yếu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Hùng, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc cho biết: Thực hiện theo quyết định số 845/ QĐ- BNN-TCLN ngày 16/3/2016 của Bộ NN&PTNT, Chi cục đang đang cho rà soát các rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh để chuyển đổi và sẽ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với các tiêu chí của Núi Ngang căn cứ vào bộ tiêu chí rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất theo quyết định 845/QD-BNN-TCLN thì rừng phòng hộ Núi Ngang hoàn toàn phù hợp để quy hoạch chuyển sang rừng sản xuất nhằm phát triển kinh tế cho địa phương.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Hiện nay, UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Bồ Lý đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp của người dân về Dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2017”. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2017 của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thể hiện núi Ngang là nơi xây dựng công viên nghĩa trang quy mô hơn 100 héc ta.

Được biết, việc quy hoạch, xây dựng Khu công viên nghĩa trang tại xã Bồ Lý (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) là phù hợp với Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định này, tại Mục g, Khoản 8, Điều 1 “Định hướng xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến năm 2030” có việc xây dựng nghĩa trang tại Vĩnh Phúc như sau: “Nhu cầu xây dựng đến năm 2030 là 200 ha; địa điểm xây dựng: Khu vực huyện Tam đảo 100 ha; Khu vực huyện Bình Xuyên 100 ha".

leftcenterrightdel
Rà soát để điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ núi Ngang 

Chủ trương quy hoạch, xây dựng công viên nghĩa trang tại núi Ngang, xã Bồ Lý huyện Tam Đảo liên quan đến rừng phòng hộ, nên đây cũng là vấn đề các cơ quan chức năng của tỉnh đã tính toán cân nhắc kỹ;  tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan như Tài nguyên và Môi trường, Nông lâm nghiệp và các nhà khoa học trong việc thực hiện đánh giá, thẩm định tính khoa học của dự án, nhằm tránh tùy tiện, suy diễn, bình luận thiếu căn cứ, gây nhiễu thông tin, gây hoang mang trong dư luận trước một chủ trương đúng đắn…

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, rừng phòng hộ núi Ngang xã Bồ Lý là rừng trồng các loại cây, chủ yếu là bạch đàn, keo và cây tạp, không có cây gỗ quý. Thực hiện dự án công viên nghĩa trang sẽ làm thay đổi bộ mặt địa phương, tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 lao động tại địa phương, đóng góp hoàn chỉnh quy hoạch, bảo vệ môi trường chung của Vĩnh Phúc, phát triển kinh tế. Dự án cũng tạo quỹ đất an táng, phục vụ nhu cầu an táng của địa phương và nhu cầu di chuyển các phần mộ để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng phát triển đô thị của tỉnh.

Nhóm PV