leftcenterrightdel
 Các đối tượng khai thác vàng trái phép tại thôn Tân Bình, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi đang làm nóng lên vấn đề quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện.
Theo tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 29/01/2018 của UBND huyện Ngọc Hồi gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, thì các đối tượng: A Khôi, A.Khôn, A. Thiêng, A. Thiếu, A.Hồ, Nguyễn Văn Lý, Vũ Văn Nghiêng, Trần Đình An đã có hành vi vi phạm hành chính "khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền". Cụ thể, những đối tượng này đã khai thác với khối lượng khoáng sản nguyên khai khoảng 10 tấn (khối lượng tính chung cho 8 đối tượng) tại thôn Tân Bình, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Căn cứ quy định khoản 2, Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện "xử phạt không quá 50 triệu đồng", đồng thời xét thấy tính chất, hành vi vi phạm của các đối tượng nêu trên vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản nên UBND huyện Ngọc Hồi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum để có hướng xử lý.

Ngày 30/01/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 268/VP-NNTN chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính đối với vụ việc này; giao Văn phòng UBND tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ và đề nghị Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Kết quả xử lý của đơn vị đề nghị gửi về UBND tỉnh đảm bảo thời hiệu xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Cái Văn Long -Tiến Nhuệ