Phát huy vai trò của Thông tin và Truyền thông trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

(CLO) Sáng nay (7/12), tại Hà Nội đã diễn Hội thảo “Phát huy vai trò của Thông tin và Truyền thông trong chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Hội thảo do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.

Hội thảo “Phát huy vai trò của Thông tin và Truyền thông trong chăm sóc sức khỏe nhân dân”
Hội thảo “Phát huy vai trò của Thông tin và Truyền thông trong chăm sóc sức khỏe nhân dân”

Tham dự Hội thảo có đồng chí Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế và đông đảo các đồng chí Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội thảo được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế; tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng chung tay, tạo sự thống nhất, đồng thuận vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tìm giải pháp hữu hiệu, phù hợp và tăng cường sự phối hợp giữa người làm công tác truyền thông với đội ngũ cán bộ y tế trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, khám, chữa bệnh sức khỏe cho cộng đồng.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Hội thảo này sẽ nâng cao năng lực hoạt động và kỹ năng thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chương trình truyền thông phù hợp theo vùng miền, địa phương; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin và truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân với quan điểm “Sức khỏe cho mọi người” và “Mọi người vì sức khỏe”; tăng cường thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân về lối sống, hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp người dân có các kiến thức cơ bản về phòng chống bệnh tật, có lối sống lành mạnh, tự rèn luyện để giữ gìn và nâng cao sức khỏe;…

Chương trình Hội thảo diễn ra thành công và sôi nổi. Rất nhiều những tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu, các chuyên gia thuộc lĩnh vực y tế và lĩnh vực thông tin và truyền thông tập trung làm rõ vai trò của Thông tin và Truyền thông trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để phát huy được vai trò của truyền thông đối với lĩnh vực y tế.

Tin và ảnh: Bích Việt