Quản trị Petrovietnam – “đột phá” của lộ trình đổi mới

(NB&CL) Thuyền to thì sóng to”, gian khó vẫn đang hiện diện tại thời điểm này và không gì khác, PVN phải đối mặt để giải quyết, từng bước “xốc lại” tinh thần và hoạt động sản xuất kinh doanh sau những khó khăn. Một trong những vấn đề mang tính đột phá mà PVN đặt ra chính là vấn đề nâng cao năng lực quản trị, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp (DN), nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây chính là chìa khóa của thành công, hướng đến phát triển bền vững.

Từ định hướng về mô hình quản trị chuẩn quốc tế

Có thể nói rằng, Việt Nam đang hội nhập kinh tế thế giới thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA). Khi nguồn lực về vốn, công nghệ và tài nguyên thiên nhiên không phải là thế mạnh cạnh tranh thì doanh nghiệp phải vươn tới những chuẩn mực quốc tế trong quản trị điều hành, tận dụng tốt các lợi thế trong tiến trình hội nhập, biến thách thức thành cơ hội.

Với Petrovietnam, vấn đề nâng cao năng lực quản trị điều hành càng quan trọng khi Tập đoàn đang có hoạt động tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với 5 lĩnh vực chính là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; lọc hóa dầu; công nghiệp khí; công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực cốt lõi, nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi công nghệ, kỹ thuật, nhân lực chất lượng cao. Việc làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp sẽ giúp Petrovietnam tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực, tăng cường khả năng ứng phó với các biến động thị trường để đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp – chìa khóa quan trọng để PVN vượt qua khó khăn và phát triển bền vững. ( Ảnh: Cấn Dũng)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định: Điều này phần nào đã được chứng minh trong những năm gần đây, mặc dù thị trường dầu khí thế giới có nhiều biến động tiêu cực, giá dầu xuống thấp kéo dài, cơ chế hoạt động của Tập đoàn vẫn còn nhiều vướng mắc nhưng Petrovietnam với mô hình quản trị được xây dựng theo hướng chuẩn quốc tế đã biết tận dụng các nguồn lực sẵn có, xây dựng các kịch bản, cùng giải pháp ứng phó với biến động giá dầu một cách hiệu quả, tiếp tục có đóng góp quan trọng và ý nghĩa đối với tăng trưởng kinh tế của đất nước với mức trên 10% GDP.

Từ nhận định của lãnh đạo Bộ Công Thương, có thể thấy rằng, đối với một Tập đoàn kinh tế Nhà nước trụ cột về năng lượng quốc gia như Petrovietnam thì những vấn đề trọng yếu cần quan tâm là phải có kế hoạch, lộ trình để nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị doanh nghiệp, tiến tới trở thành công ty dầu khí mang tầm khu vực và thế giới, đồng thời phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ…

Đặc biệt, Petrovietnam cũng cần tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý, quản trị Doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các phương thức, hình mẫu quản trị tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hạ giá thành sản phẩm; thí điểm áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả chuẩn KPI tại một số đơn vị thành viên của Tập đoàn. Thường xuyên rà soát và tiến hành công tác cải cách hành chính trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh…

Điều quan trọng theo định hướng của lãnh đạo Bộ Công thương thì Petrovietnam phải phát triển được nguồn nhân lực dầu khí theo tiêu chuẩn quốc tế, ưu tiên đào tạo bổ sung cho những khâu còn thiếu, nhất là các chuyên gia thuộc các lĩnh vực mũi nhọn. Xây dựng chế độ thù lao và các chế độ, chính sách đặc thù áp dụng cho các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở trong nước và nước ngoài; đào tạo và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đầu ngành có trình độ cao; có chính sách thu hút nhân tài từ bên ngoài, lựa chọn và tuyển dụng các cán bộ có trình độ, có kinh nghiệm. Tăng cường và đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược, công ty và tổ chức trong khu vực và trên thế giới về đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, về đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh…

Đến sự quyết liệt để phát triển bền vững

Được biết, một trong những giải pháp đột phá được Petrovietnam thực hiện quyết liệt để có thể phát triển bền vững là Giải pháp về quản lý. Theo đó, Petrovietnam đã đề ra 3 nhóm giải pháp đột phá gồm: Giải pháp về quản lý, giải pháp về nguồn nhân lực và giải pháp về khoa học – công nghệ. Trong đó, giải pháp về quản lý là giải pháp quan trọng đầu tiên. Điều then chốt mà Petrovietnam cần thực hiện là nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là các kiến thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, để thực hiện thành công các giải pháp đưa ra, Petrovietnam đã có lộ trình cụ thể và thường xuyên rà soát, sắp xếp mô hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; chú trọng xây dựng, phát triển các tổng công ty, công ty chuyên ngành trong lĩnh vực cốt lõi, hạn chế trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, phân tán nguồn lực giữa các đơn vị thành viên; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý, điều hành tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

Petrovietnam định hướng phải phát triển được nguồn nhân lực dầu khí theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, Petrovietnam cũng đã và đang hoàn chỉnh mô hình Tập đoàn theo hướng phân cấp hợp lý cho các đơn vị, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm, khuyến khích sự năng động của đơn vị cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ thông qua người đại diện. Petrovietnam đang từng bước xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, gắn kết giữa các ban chức năng và đơn vị thành viên, tránh hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm.

Bên cạnh đó là việc hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ làm công cụ hữu hiệu cho công tác điều hành quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Huy động các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển Tập đoàn, trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

Nói về một số hành động cụ thể về quản trị doanh nghiệp trước mắt và lâu dài của Petrovietnam, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết:Tập đoàn đang kêu gọi sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thực hiện các giải pháp cấp bách để ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững, trong đó nội dung đầu tiên là tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển nhằm phát huy vai trò nòng cốt, trụ cột của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Nội dung này bao hàm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đã  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó phải tạo được sự chuyển biến về năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp, đồng thời vẫn chú trọng tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm mức tiêu hao năng lượng…”.

Và do vậy, Petrovietnam luôn chủ động tham gia và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững. Song song đó, để tạo chủ động, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, Petrovietnam tiếp tục ban hành những quy định về phân cấp, phân quyền; đồng thời duy trì việc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế nội bộ kịp thời, đúng pháp luật.

Có thể nói, thử thách đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hiện nay là rất lớn và khá phức tạp. Về tác động khách quan – hầu hết các đơn vị thành viên của PVN đều bị ảnh hưởng. Nhưng khó khăn cũng đồng thời là cơ hội để ngành Dầu khí Việt Nam vươn lên tự khẳng định mình. Cơ hội nằm ở sự quyết tâm đổi mới, mà cốt lõi là nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp – chìa khóa quan trọng để PVN vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.❏

 

Hà Vân