Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho lãnh đạo các cơ quan báo chí

(CLO) Sáng nay (20/12), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 800 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú các cơ quan báo chí, xuất bản; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật; đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ ở khu vực phía Bắc (từ tỉnh Ninh Bình trở ra).

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; đại diện lãnh đạo đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt một cách hệ thống, trên cơ sở đó có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nêu rõ, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Sau hội nghị này, các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng sát với thực tiễn, thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/12. Theo chương trình, các đại biểu tập trung nghiên cứu 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và nghiên cứu Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề cần quan tâm; gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với phân tích đấu tranh, phê phán nhận thức sai lệch, thông tin, quan điểm sai trái trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai.

Thế Vũ