Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV:
Quốc hội khoá XIV sẽ là một quốc hội hành động

(NB&CL) Qua 8 ngày làm việc, từ 22- 29/7/2016, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bầu, phê chuẩn các chức danh Nhà nước cấp cao nhiệm kỳ 2016- 2021. Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động Giám sát năm 2017.

* Kiện toàn các chức danh Nhà nước cấp cao 

* Thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ

* Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động Giám sát năm 2017

Kiện toàn các chức danh Nhà nước cấp cao 

Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong kì họp này là đã kiện toàn các chức danh Nhà nước cấp cao. Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với số phiếu tán thành là 483/490 phiếu, bằng 97,77%. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước khóa XIII Trần Đại Quang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch nước khóa XIV với kết quả chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với đa số phiếu tán thành (98,18%), Quốc hội đã nhất trí bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 1 Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng trong đó có một Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và 17 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Sáng 28/7/2016, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và Ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 để Quốc hội thảo luận.

Trước khi bế mạc kỳ họp vào sáng 29/7/2016, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2014 bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề…

tran_dai_quang_zing_5
Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động Giám sát năm 2017

Tâm điểm của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV còn là việc chiều 27/7/2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động Giám sát năm 2017 với 473/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt, Quốc hội đã thống nhất lựa chọn chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về An toàn Thực phẩm giai đoạn 2011- 2016” và chuyên đ??ề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về Cải cách tổ chức Bộ máy Hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2016” vào chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, vào sáng 25/7/2016, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự kiến chương trình hoạt động Giám sát năm 2017. Cụ thể, trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về An toàn Thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016 (giao Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban về Các vấn đề Xã hội giúp về nội dung giám sát).

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức Bộ máy Hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2016 (giao Ủy ban Pháp luật giúp chủ trì về nội dung giám sát); Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Đầu tư và khai thác các Công trình Giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (BOT), xây dựng, chuyển giao (BT) và hợp tác công tư (PPP) (giao Uỷ ban Kinh tế giúp chủ trì về nội dung giám sát); Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với ngư dân gắn với phát triển kinh tế biển và bảo đảm Quốc phòng, An ninh (giao Uỷ ban Quốc phòng và An ninh giúp chủ trì về nội dung giám sát).

Ngày 29/7/2016 Quốc hội chính thức bế mạc kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

       Hà Vân