Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

(CLO) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, ngày 10/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; thảo luận về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)…

 Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Cụ thể, thảo luận tại hội trường các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về dự thảo Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi và báo cáo thẩm tra dự án luật của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; khẳng định rằng qua 10 năm thực hiện Luật trợ giúp pháp lý năm 2006 được Quốc hội khóa XI thông qua đã thể hiện tính nhân văn cao cả sâu sắc của Đảng và nhà nước quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội gồm người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người già và trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn… Qua đó đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy công tác trợ giúp pháp lý phát triển đáp ứng tốt hơn nhu cầu trợ giúp pháp lý.

Đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020
Đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Song, trước yêu cầu phát triển của đất nước căn cứ vào Hiến pháp năm 2013 và nhằm thực hiện các đạo luật quan trọng mới được ban hành, do vậy đòi hỏi sự cấp bách cần sửa đổi Luật trợ giúp pháp lý. Tán thành với nhiều nội dung cơ bản của dự thảo Luật, các đại biểu cho rằng cần tập trung nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, đặt đúng vị trí của người được trợ giúp pháp lý là trung tâm của công tác trợ giúp pháp lý. Trong điều kiện nguồn lực tài chính của đất nước còn hạn hẹp thì cần hết sức lưu ý đến tính khả thi của luật, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, bảo đảm các chính sách nhân văn thực sự đi vào cuộc sống.

Cũng trong sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới là cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.  Theo đó, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương là 1.120.000 tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng, trong đó phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ (bao gồm 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 chuyển sang), tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng; Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng.

Cần thiết ban hành Luật mới

 Buổi chiều 10/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thay cho Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn 7 năm triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008. Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008 là văn bản pháp luật cao nhất lần đầu tiên được ban hành ở Việt Nam về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Quốc hội thảo luận chiều 10.11
Quốc hội thảo luận chiều 10.11

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách cho biết: Đa số ý kiến trong Ủy ban nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật trong thời gian vừa qua. Đồng thời, thể chế hóa Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 về tài sản công, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản công, góp phần khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Việc sửa đổi này cũng khắc phục một cách hiệu quả những tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện hành; luật cần quy định bao quát, thống nhất, cụ thể, đầy đủ phạm vi, đối tượng, nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng các loại tài sản công đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo đảm tài sản công được quản lý chặt chẽ, hiệu quả; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm, xâm hại đến tài sản công; bảo đảm sử dụng tài sản công đúng mục đích, thiết thực vì lợi ích quốc gia.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu nhất trí với việc sửa đổi và ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cho đúng với mục đích, yêu cầu trong công tác quản lý Nhà nước đối với tài sản công hiện nay.

Cũng trong chiều 10/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo chương trình, sáng 11/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về hai dự án: Luật đường sắt (sửa đổi) và Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Hà Vân