Quỹ đầu tư Dragon Capital vận hành không Carbon

(CLO) Thông tin từ Quỹ đầu tư Dragon Capital (DCG) cho biết, công ty đã hoàn toàn bù đắp lượng khí thải carbon hàng năm bằng cách mua Giấy chứng nhận giảm phát thải tự nguyện – VERs từ dự án khí sinh học tại khu vực nông thôn Việt Nam.

DCG quan tâm sâu sắc đến nguồn tài nguyên thiên nhiên sử dụng trong quá trình hoạt động

Là một quỹ đầu tư tích hợp được thành lập vào năm 1994, Quỹ đầu tư Dragon Capital cùng các chi nhánh của mình quản lý tổng tài sản lên đến 1.5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các khoản đầu tư niêm yết, khoản đầu tư tư nhân, tài sản nợ và bất động sản. Cổ đông chính của Quỹ đầu tư Dragon Capital là những người sáng lập, bộ máy quản lí cùng toàn thể nhân viên công ty. Công ty hiện đang có tổng cộng trên 100 nhân viên làm việc tại cái trụ sở khác nhau ở Châu Á và Châu Âu (www.dragoncapital.com).

Với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc thúc đẩy tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường ở Việt Nam, DCG quan tâm sâu sắc đến nguồn tài nguyên thiên nhiên sử dụng trong quá trình hoạt động và cam kết chủ động quản lý tác động môi trường của công ty. Vì vậy, từ năm 2008 đến nay, công ty liên tục đánh giá lượng carbon thải ra từ hoạt động kinh doanh và mua chứng chỉ giảm phát thải hằng năm nhằm duy trì trạng thái vận hành không carbon.

Tổng lượng phát thải của công ty trong năm nay, 583.43 tấn CO2, được bù đắp bởi năng lượng sạch tạo ra từ Chương Trình Khí Sinh Học Cho Ngành Chăn Nuôi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phái triển nông thôn thực hiện từ năm 2003. Hoạt động dựa trên sự hợp tác với SNV – một tổ chức phát triển quốc tế từ Hà Lan. Dự án tạo điều kiện cho các hộ nông dân tiếp cận với nguồn năng lượng tái tạo đồng thời cải thiện vệ sinh nông nghiệp thông qua phát triển thương mại ngành công nghiệp khí sinh học.

Theo ông Gavin Smith, Giám đốc Quỹ Năng Lượng Sạch của DCG, “Giảm phát thải carbon của DCG thông qua dự án trên không chỉ nâng cao uy tín xã hội cho DCG mà còn khuyến khích phát triển sản xuất khí sinh học ở các trang trại nhỏ tại Việt Nam, từ đó cung cấp cho nông dân nguồn khí đốt bền vững.”

Thu Hiền