Chống tham nhũng: Quyết tâm từ người “nhóm lửa”

“Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như vậy về quyết  tâm chống tham nhũng tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương. Khi Đảng đã thống nhất một ý chí, một quyết tâm chống tham nhũng để làm trong sạch bộ máy Đảng và chính quyền thì chắc chắn sẽ hiệu triệu được lòng dân và những người cán bộ mang vai trò “giữ lửa” sẽ đồng lòng trong cuộc chiến đấu này.

Xem tiếp

Giải báo chí “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đồng hành cùng báo chí

Sáng 01/03/2017, Hội Nhà báo Việt Nam và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đã tổ chức phiên Họp thứ nhất Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Xem tiếp