Chuyện đời vị lãnh tụ huyền thoại của Cách mạng Cuba

Fidel Castro đã đi về thế giới bên kia ở tuổi 90. Nhưng ngay từ khi còn sống, ông đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại, một nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới, cống hiến cuộc đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc. Và cuộc đời 90 năm đã qua của ông, cũng nhuốm màu huyền thoại.

Xem tiếp

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Để bảo đảm Luật Hợp tác xã 2012 được triển khai hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Hợp tác xã.

Xem tiếp