Chuyện đời vị lãnh tụ huyền thoại của Cách mạng Cuba

Fidel Castro đã đi về thế giới bên kia ở tuổi 90. Nhưng ngay từ khi còn sống, ông đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại, một nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới, cống hiến cuộc đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc. Và cuộc đời 90 năm đã qua của ông, cũng nhuốm màu huyền thoại.

Xem tiếp

Cụ bà Việt Nam sống qua ba thế kỷ

Liên minh Kỷ lục Thế giới đã yêu cầu Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gửi mẫu tóc cụ bà Nguyễn Thị Trù ( SN 1893 ) để giám định, lấy cơ sở làm căn cứ công nhận cụ bà Việt Nam là người có tuổi thọ nhất thế giới.

Xem tiếp