Lâm Đồng: Người tố cáo bị trù dập

Sau khi tố cáo những sai phạm của ông Hiệu trưởng, anh Đặng Trung Thành (người tố cáo), công tác tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Lạt đang bị phân biệt đối xử, trả thù, trù dập! Các cơ quan nào hiện nay có trách nhiệm cần xem xét lại vụ việc và bảo vệ người tố cáo.

Xem tiếp