Chuyện đời vị lãnh tụ huyền thoại của Cách mạng Cuba

Fidel Castro đã đi về thế giới bên kia ở tuổi 90. Nhưng ngay từ khi còn sống, ông đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại, một nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới, cống hiến cuộc đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc. Và cuộc đời 90 năm đã qua của ông, cũng nhuốm màu huyền thoại.

Xem tiếp

Hội Nhà báo Việt Nam viếng lãnh tụ Fidel Castro 

Chiều nay (28/11) đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đoàn đại diện cho Hội Nhà báo Việt Nam đã tới Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Fidel Castro Ruz, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, Lãnh tụ của nhân dân Cuba anh em.

Xem tiếp