Báo chí nhân văn trên nền tảng đạo đức và pháp luật

“Nhà báo” là một danh xưng nghề nghiệp đáng trân trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Trải qua chặng đường lịch sử gần 92 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng, chính trực, nhân văn, được xây đắp nên bởi những người làm nghề chính trực, đầy trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Họ hằng ngày, hằng giờ âm thầm dấn thân với nghề, vì đất nước, vì nhân dân, vì lẽ phải trên đời, góp phần xây dựng một nền báo chí vì con người và tôn trọng con người. Trong công cuộc đổi mới, đội ngũ nhà báo Việt Nam đã thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đạo đức báo chí cách mạng, không ngừng lớn mạnh và đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem tiếp

Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam:
Gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ hưu trí nhân dịp năm mới

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu, sáng ngày 12/1/2017, tại Toà nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội, Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ, nhà báo lão thành, nguyên là lãnh đạo HNBVN và các đồng chí nguyên là cán bộ, công nhân viên công tác tại cơ quan Trung ương Hội qua các thời kỳ.

Xem tiếp

Sự khởi đầu nhiều ấn tượng!

Trên cương vị Chủ tịch thứ 18 của Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) nhiệm kỳ 2015- 2017, năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) đã nỗ lực, đóng vai trò là cầu nối mật thiết giữa các quốc gia thành viên CAJ, thúc đẩy các hoạt động của Liên đoàn sôi nổi và hiệu quả hơn. Những thành quả đã đạt được trong năm 2016 là tiền đề tốt đẹp cho một nhiệm kỳ bận rộn, không ít khó khăn, thách thức nhưng cũng đem lại những cơ hội to lớn cho VJA, từ đó giúp Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng, báo chí Việt Nam nói chung tăng cường hơn nữa hình ảnh, vai trò và vị thế trên bình diện khu vực và quốc tế.

Xem tiếp

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam:
Tạo sức sống mới, nâng cao vai trò, uy tín Hội Nhà báo Việt Nam

Cùng với không khí hết sức sôi động của giới báo chí cả nước, năm 2016, hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) được tiếp nối bằng nhiều sự kiện ấn tượng- trong đó có một số hoạt động lần đầu tiên được tổ chức và đã đạt được những kết quả rất đáng mừng. Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN về những thành công năm 2016 cũng như những kế hoạch phát triển hoạt động Hội năm 2017.

Xem tiếp

Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”:
Nhiều “hiến kế” nhằm xây dựng một nền báo chí chính trực, nhân văn, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại

Sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao (29/12/2016), hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” đã thành công tốt đẹp. Sau phiên họp toàn thể (buổi sáng), buổi chiều các đại biểu tiến hành thảo luận ở 2 tiểu ban (Những vấn đề Lý luận báo chí và Những vấn đề Thực tiễn hoạt động báo chí)… đã bàn thảo, đề xuất và kiến nghị nhiều nội dung có giá trị nhằm “xốc” lại tinh thần đổi mới của báo chí Việt Nam hiện nay.

Xem tiếp