Các lễ hội mùa xuân trong chốn Cung đình xưa

Đối với người Việt, mùa xuân là mùa của các lễ tiết, hội hè; khởi đầu bằng các hoạt động đón tết Nguyên đán (đón năm mới tính theo âm lịch/nông lịch), sau đó là các lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Về các hoạt động lễ hội thì trong chốn Cung đình Huế xưa có những đặc trưng riêng do các lễ tiết chính đều được quy định chặt chẽ, được nâng lên thành điển lệ.

Xem tiếp