Instagram thêm kênh Events dành riêng cho các sự kiện

Trong suốt năm qua, Instagram đã làm việc liên tục để cải thiện tab Explore của mình, một tab dành riêng cho những content mà người dùng có thể lựa chọn hoặc được đề nghị follow. Tất cả bắt đầu với một thuật toán đơn giản để tìm hiểu xem bức ảnh nào người dùng có thể like.

Xem tiếp

Instagram: Cỗ máy marketing

Có không dưới 200,000 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ quảng cáo của Instagram, và họ không thể chờ để kết bạn với mọi người. Với tính năng mới cập nhật, có thể dịch vụ marketing của Instagram còn phát triển hơn thế nữa.

Xem tiếp