Bắc Ninh: Tàu mắc cạn vì luồng đường thủy không được khai thông

Công ty Cổ phần trục vớt luồng Hạ Lưu được Cục đường thủy nội địa Việt Nam cấp phép cho triển khai dự án nạo vét luồng từ km1+000 đến km30+000 trên sông Cầu thuộc địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Mặc dù dự án đang triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhưng mới đây tình Bắc Ninh có văn bản gửi 3 Bộ đề nghị dừng ngay dự án.

Xem tiếp