“Dấu ấn” ngoại giao kinh tế

Cân bằng được lợi ích của các nước lớn, phát huy tối đa thế và lực của đất nước, dựa trên các giá trị cơ bản của luật pháp quốc tế và các định chế quốc tế, làm sao để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm lợi ích quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác ngoại giao.

Xem tiếp

Tỉnh Yên Bái:
Cam kết hỗ trợ và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Xác định doanh nghiệp là một động lực phát triển kinh tế, những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái và các sở, ban ngành, địa phương luôn quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào Yên Bái.

Xem tiếp

Công ty Điện lực Phú Thọ:
Tự hào góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Điện có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội, là nhân tố thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân theo hướng toàn diện và bền vững. Trong những năm qua, ngành Điện lực Phú Thọ đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành cùng với địa phương đã phát triển đúng theo định hướng chung, hướng tới nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh theo từng giai đoạn mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Bên cạnh đó còn đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy các hoạt động kinh tế- xã hội phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, đẩy nhanh quá trình xây dựng Nông thôn mới tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xem tiếp

Tỉnh Yên Bái:
Thu hút đầu tư, tạo đà tăng trưởng kinh tế

Vượt qua những “rào cản” của một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, biết tận dụng và đón đầu những tiềm năng và lợi thế sẵn có cùng với đó là các chính sách, cơ chế thông thoáng, tỉnh Yên Bái đã có những bước chuyển mình trong phát triển kinh tế những năm gần đây. Đặc biệt, với chủ trương thu hút đầu tư với chỉ số huy động vốn vượt kế hoạch đã tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực thay đổi diện mạo kinh tế địa phương, mở ra cơ hội, lợi thế thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội…

Xem tiếp

Năm 2016, bảo hiểm tái đầu tư với 185.722 tỉ đồng

Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), hết tháng 11 năm 2016, tổng doanh thu phí của toàn ngành bảo hiểm ước đạt 77.282 tỷ đồng, tăng 23,01% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.518 tỷ đồng (tăng 14,15%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 43.764 tỷ đồng (tăng 30,8%).

Xem tiếp