Dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường: Vẫn nặng về mục tiêu tăng thu ngân sách

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường chưa làm rõ được những tác động cụ thể đến doanh nghiệp, người dân, tăng trưởng kinh tế…, vẫn chủ yếu tập trung vào việc tăng thu Ngân sách nhà nước hoặc để thuận tiện cho công tác quản lý của cơ quan quản lý…

Xem tiếp