Giải báo chí “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đồng hành cùng báo chí

Sáng 01/03/2017, Hội Nhà báo Việt Nam và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đã tổ chức phiên Họp thứ nhất Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Xem tiếp