Tạo “đường băng” cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “cất cánh”

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) ở nước ta đang trở nên sôi nổi. Với hàng loạt các vườn ươm, cơ sở hỗ trợ và các sự kiện khởi nghiệp ngày một gia tăng đã tạo điều kiện cho một hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển. Tuy nhiên vẫn còn những rào cản, vướng mắc cần được tháo gỡ để có thể phát huy được tiềm năng của các doanh nghiệp, đưa phong trào khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam “cất cánh”.

Xem tiếp