Làm gì để Luật Báo chí, Quy định đạo đức Người làm báo đi vào cuộc sống?

Một trong những hoạt động không ngừng nghỉ là hoạt động truyền thông và báo chí. Hoạt động báo chí cũng là loại hình hoạt động không biên giới, từng giờ tác động và chi phối đời sống xã hội. Đây cũng là nghề mà đặc thù hoạt động độc lập, tự do ở mức độ khá cao. Do vậy, quản lý báo chí và lao động báo chí luôn là lĩnh vực khó khăn… Do đó, luật báo chí và các quy định dạng pháp lý và luân lý luôn được chú ý, đề cao.

Xem tiếp

Quy định đạo đức người làm báo- Từ trang giấy đến thực tiễn!

Hơn lúc nào hết, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng đang đặt lên vai người làm báo trách nhiệm ngày càng nặng nề, trong đó đạo đức người làm báo luôn phải được đề cao. Nhân dịp Hội Nhà báo Việt Nam phát động đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt Luật Báo chí….

Xem tiếp