Tách ngành dược khỏi ngành y tế: Không cần thiết!

“Sự cố” VnPharma đã khiến vấn đề quản lý dược phẩm tại Việt Nam, vốn từ lâu đã được nhận diện là tồn tại khá nhiều khúc mắc và bất cập, một lần nữa lại “nóng”. Cũng xung quanh câu chuyện quản lý dược phẩm, đề xuất cần tách biệt lĩnh vực Dược ra khỏi ngành Y tế được đặt ra.

Xem tiếp