MarketIntello dự báo lạm phát hạ xuống mức 3,8%

Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 5/2017 vừa được Công ty nghiên cứu thị trường MarketIntello công bố đã cho thấy những cảnh báo về tình trạng nhập siêu tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở khu vực kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, Báo cáo đưa ra dự báo triển vọng kinh tế những tháng cuối năm, trong đó dự báo lạm phát năm nay xuống mức 3,8% trong khi dự báo tăng trưởng vẫn ở mức 6,1%.

Xem tiếp

Thể chế: Nút thắt trong tăng trưởng nông nghiệp

Những năm vừa qua, nền nông nghiệp Việt Nam đã từng bước phát triển, bước đầu được công nghiệp hóa, phát huy được vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đang giảm dần và bộc lộ những yếu kém của một nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ nhỏ lẻ, chất lượng thấp trong khi cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng gay gắt. Một nút thắt quan trọng và cấp thiết cần tháo gỡ để tạo động lực cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới chính là thể chế, bao gồm các thể chế chính thức và phi chính thức.

Xem tiếp

Thị trường bảo hiểm 2016: Những dấu hiệu đáng mừng

Trong năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã khắc phục khó khăn thách thức, nắm bắt cơ hội, tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

Xem tiếp

Sản xuất thép có dấu hiệu phục hồi

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sản xuất thép trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm tăng trưởng dương do tận dụng cơ hội từ việc Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và phôi thép.

Xem tiếp