Thể chế: Nút thắt trong tăng trưởng nông nghiệp

Những năm vừa qua, nền nông nghiệp Việt Nam đã từng bước phát triển, bước đầu được công nghiệp hóa, phát huy được vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đang giảm dần và bộc lộ những yếu kém của một nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ nhỏ lẻ, chất lượng thấp trong khi cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng gay gắt. Một nút thắt quan trọng và cấp thiết cần tháo gỡ để tạo động lực cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới chính là thể chế, bao gồm các thể chế chính thức và phi chính thức.

Xem tiếp

Thị trường bảo hiểm 2016: Những dấu hiệu đáng mừng

Trong năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã khắc phục khó khăn thách thức, nắm bắt cơ hội, tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

Xem tiếp

Sản xuất thép có dấu hiệu phục hồi

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sản xuất thép trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm tăng trưởng dương do tận dụng cơ hội từ việc Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và phôi thép.

Xem tiếp

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn 6,0%

Trong cuộc họp báo điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam diễn ra vào chiều 19/7 vừa qua, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2016 của Việt Nam là 6,0%, thấp hơn dự báo trước đó là 0,2%.

Xem tiếp

Thị trường bán lẻ: Chỗ đứng nào cho DN Việt?

Thứ trưởng Công Thương – Đỗ Thắng Hải cho biết Việt Nam hiện đứng thứ 28 trong danh sách thị trường bán lẻ hấp dẫn của thế giới và nằm trong top 5 thị trường bán lẻ phát triển nhất châu Á. Bên cạnh đó, thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo sẽ đạt tổng doanh thu lên tới 179 tỷ USD vào năm 2020. Tiềm năng là vậy, song thị trường bán lẻ Việt dường như lại rất khó chen chân với ngay chính các doanh nghiệp nội, nhất là trong bối cảnh các ông lớn nước ngoài đang ngày càng chiếm ưu thế.

Xem tiếp