Chống được “chạy” sẽ thành công - Phần I: Nhận diện "chạy"
Bài 1- “Chạy” tiếp sức cho “giặc nội xâm” và thế lực thù địch

Chạy” đã và đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng, nguy hại đến lợi ích nhiều mặt của quốc gia, dân tộc. “Chạy” đã và đang làm tha hóa quyền lực, rối loạn kỷ cương, xói mòn đạo lý. Tạp chí Người Làm Báo xin giới thiệu loạt bài viết của Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn về chủ đề “chạy” ở Việt Nam hiện nay.

Xem tiếp