Hội nghị SOM 1 thành công với nhiều kết quả tích cực

“Trong hai tuần làm việc khẩn trương và hiệu quả, đến thời điểm này, tôi có thể vui mừng thông báo với các bạn chúng ta đã kết thúc đợt Hội nghị thành công, với nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho các hội nghị tiếp theo và cấp cao hơn từ nay đến cuối năm”.

Xem tiếp