Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

Tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước khẳng định những người ứng cử sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, bổ sung vào chương trình hành động; luôn đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, phấn đấu rèn luyện để thực sự trở thành công bộc của nhân dân.

Xem tiếp