Hỗ trợ tiếp 430 tấn gạo cho tỉnh Cao Bằng

(congluan.vn) – Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 430 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015. Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ nhân dân.

Xem tiếp