Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu được UNESCO công nhận di sản:
Vinh danh và Trách nhiệm

Việc Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã khẳng định những giá trị to lớn của di sản này, đồng thời góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung. “Cùng với việc được vinh danh là trách nhiệm đặt ra đối với Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này”- Giáo sư Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam bày tỏ.

Xem tiếp

Vinh danh giải thưởng Quả chuông vàng 2016

Lễ trao giải thưởng Quả chuông vàng 2016 – Giải thưởng quảng cáo, sáng tạo, danh giá duy nhất ở Việt Nam, nhằm vinh danh những cá nhân và doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo nói riêng và cộng đồng Việt Nam nói chung vừa diễn ra tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh TP.HCM.

Xem tiếp

Chung quanh một chương trình  đóng tiền để được “vinh danh”

Những năm gần đây, đã xuất hiện hiện tượng chương trình “vinh danh” dường như trở thành một chiêu trò kinh doanh, được thực hiện dưới hình thức “xã hội hóa” bằng cách thu tiền hỗ trợ từ các cá nhân, đơn vị tham gia xét chọn; chỉ cần đóng tiền là được “vinh danh”. Dưới đây là một thí dụ.

Xem tiếp