Tháng 11/2016: Mỗi ngày có 330 doanh nghiệp thành lập mới

(CLO) Trong tháng 11/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.918 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 87.062 tỷ đồng, giảm 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,8% về số vốn đăng ký so với tháng 10/2016.

Trong 11 tháng năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 126.243 doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)
Trong 11 tháng năm 2016, có tổng số 126.243 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước. (Ảnh minh họa)
Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 11/2016 đã có 9.918 doanh nghiệp được thành lập mới. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.074 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 1.173 doanh nghiệp.
Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.651 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 5.187 doanh nghiệp.

Như vậy, cùng với xu hướng biến động tăng, giảm về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường, số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động trong thời gian qua cũng có sự thay đổi rõ rệt cho thấy thị trường đang diễn ra sự thanh lọc mạnh mẽ.

Theo báo cáo, trong 11 tháng năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 126.243 doanh nghiệp, trong đó: có 101.683 doanh nghiệp thành lập mới và 24.560 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 18.901 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 35.145 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể là 10.468 doanh nghiệp.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là  hơn 2.261 nghìn tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là hơn 797 nghìn tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là gần 1.464 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Nhìn chung, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng qua đã có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm 2015, có thể thấy bên cạnh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thì các Bộ, ngành cũng như Chính phủ đã đưa ra những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Trong đó, một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như kinh doanh bất động sản; thông tin và truyền thông; tài chính ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp chế biến, chế tạo cũng như doanh nghiệp hoạt động dịch vụ…

T.Tân