Thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2349 về việc Thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Ban Quản lý).

Ban quản lý an toàn thực phẩm được thí điểm hoạt động trong 3 năm tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh IE.
Ban quản lý an toàn thực phẩm được thí điểm hoạt động trong 3 năm tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh IE.

Theo đó, Ban Quản lý là cơ quan thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, có chức năng giúp UBND Thành phố tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; có trụ sở làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

UBND TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý.

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Ban Quản lý có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập. Biên chế công chức của Ban Quản lý được tính trong tổng số biên chế công chức của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện thí điểm 3 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. Sau 3 năm thực hiện, UBND TP. Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện thí điểm.

Phương Linh