Thị trường bảo hiểm 2016: Những dấu hiệu đáng mừng

(CLO) Trong năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã khắc phục khó khăn thách thức, nắm bắt cơ hội, tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

bh
Năm 2016 chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm Việt Nam. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet)

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu bảo hiểm năm 2016 ước đạt 101.767 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm ước 86.049 tỷ đồng (tăng 22,74% trong đó các DNBH phi nhân thọ ước 36.372 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước 49.677 tỷ đồng), doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 15.718 tỷ đồng.

Đây được coi là doanh thu tăng trưởng cao, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, năng lực tài chính của các DNBH ngày một tăng vững chắc. Tổng tài sản của các DNBH năm 2016 ước đạt 239.413 tỷ đồng (tăng 18,2% so với năm 2015), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 67.585 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 171.828 tỷ đồng.

Trong năm qua, các DNBH đã thực hiện tốt chức năng bồi thường, là tấm lá chắn tài chính cho người tham gia bảo hiểm và tăng cường các dịch vụ tiện ích chăm sóc khách hàng. Số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2016 ước đạt 25.872 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 12.571 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 13.301 tỷ đồng.

Đặc biệt, các DNBH đã tích cực tái đầu tư trở lại nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế xã hội. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH năm 2016 ước đạt 186.572 tỷ đồng (tăng 16,49% so với năm 2015), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 34.449 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 152.123 tỷ đồng.

Ngành bảo hiểm tạo công ăn việc làm, thu nhập cho trên 25.000 cán bộ nhân viên và gần 450.000 đại lý bảo hiểm. Ngoài ra, các DNBH còn tích cực tài trợ xây dựng công trình đề phòng hạn chế tai nạn giao thông, hỗ trợ nhân đạo, xây dựng nhà tình nghĩa, gây quỹ khuyến học, xây dựng trường học và các hoạt động văn hóa thể thao lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Đồng thời, các DNBH đã tích cực triển khai bảo hiểm thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước như bảo hiểm tàu và thuyền viên khai thác hải sản xa bờ; bảo hiểm hưu trí tự nguyện; bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ XCG.

Ông Phan Kim Bằng – Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Viẹt Nam cho biết, năm 2017 sắp tới nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao (dự kiến GDP tăng 6,7%). Nhu cầu về bảo hiểm tại Việt Nam tiếp tục tăng, nhận thức của người dân và các tổ chức kinh tế về vai trò của bảo hiểm tiếp tục được nâng cao.

Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp cũng hy vọng những chính sách mới của Nhà nước về bảo hiểm (ví dụ như bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thiên tai…) sớm được ban hành, sẽ là một yếu tố tích cực thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển.

“Do đó chúng tôi tin tưởng rằng: thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Năm 2017 toàn thị trường phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 25% trong lĩnh vực kinh doanh BH nhân thọ và trên 14% trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ”, ông Bằng chia sẻ.

Giang Phan