Năm 2017, thành phố Cần Thơ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 66.627,4 tỷ đồng, tăng 7,83% so với năm 2016, vượt 0,03% kế hoạch. Cả ba khu vực kinh tế đều tăng, trong đó khu vực dịch vụ, công nghiệp- xây dựng đạt mức trên 8,2% so với năm 2016. GRDP bình quân đầu người đạt 72,96 triệu đồng, tăng 11,2% (tương đương tăng 7,3 triệu đồng) so với năm 2016. Trong tổng số 13 chỉ tiêu chủ yếu, Cần Thơ dự kiến có 8/13 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 5/13 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch…

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Cần Thơ

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng với những kết quả Cần Thơ đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những kết quả trên là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của HĐND thành phố.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, kỳ họp này HĐND thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm, dân chủ để xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các quyết định của Chính phủ; quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Cần Thơ cần tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Triển khai kịp thời và sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của thành phố, nhất là các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của thành phố để tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KT/TW ngày 28/9/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với đó, HĐND thành phố tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cũng như các văn bản pháp luật có liên quan. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức thành viên, cũng như phối hợp tốt với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương để giải quyết các đề xuất về cơ chế, chính sách cho thành phố phát triển. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong việc ban hành nghị quyết, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, cũng như trong hoạt động chất vấn, giải trình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định…

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Kỳ họp lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu HĐND thành phố trong quá trình thảo luận, quyết định cần quan tâm đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững… bảo đảm khai thác, phát huy tất cả các nguồn lực để xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


PV