Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương, chúc mừng những thành tích đáng tự hào của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nói chung và Chủ tịch Mặt trận cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu của cả nước.


leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong điều kiện chung của đất nước, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác và chế độ chính sách còn khó khăn song vẫn đầy nhiệt huyết và sáng tạo, hy sinh vì việc làng, việc nước, không quản ngại nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ người nghèo, hóa giải mâu thuẫn, vận động, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng. Đó là tấm gương của người cán bộ cơ sở đã thấm nhuần, vận dụng sát thực tiễn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động nhân dân, mà những điển hình ưu tú hôm nay là những đại diện tiêu biểu.

Để góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra và phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Mặt trận cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động, quyết tâm thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là một nhân tố tiêu biểu tích cực nhất trong xây dựng phong trào và củng cố khối đoàn kết trên địa bàn dân cư. 

Mặt trận các cấp cần tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" như lời dạy của Bác Hồ; vận động, khuyến khích mọi người dân, mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với chức năng giám sát và phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam cần phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường các hoạt động giám sát. Ở cơ sở phải củng cố, tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để mọi dự án đầu tư, mọi công trình xây dựng do nhà nước đầu tư hay của nhân dân đóng góp đều có vai trò tham gia ủng hộ và giám sát của người dân. 


leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Bằng khen cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014- 2017

Bên cạnh đó, Mặt trận cần kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân điển hình rộng khắp trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; chú trọng chăm lo, phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền về những tấm gương tốt, tiêu biểu, uy tín của các già làng, trưởng bản, cán bộ Mặt trận cơ sở trong cộng đồng. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, công tác Mặt trận phải không ngừng đổi mới, cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn bó sâu sát với đời sống của nhân dân. Cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải thực sự thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ làm công tác vận động nhân dân là “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn từ Hội nghị, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhân lên, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

PV