leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo điều hành chung sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo toàn ngành Công Thương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đạt và vượt các kế hoạch đề ra, góp phần vào thành công chung của kinh tế cả nước.

Nổi bật là, sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2016 tăng 7,4%, năm 2017 tăng 9,4%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm (tăng 7,1 - 8%). Sáu tháng đầu năm 2018 tăng 10,5%, cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2017 (7%), trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao (12,7%). Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế ngành Công Thương cần khắc phục trong thời gian tới, như nguy cơ thiếu điện; vấn đề thất thoát trong đầu tư công; nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản xuất hàng công nghiệp; quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ môi trường...

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bộ Công Thương có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Theo Tổng Bí thư, không có nông nghiệp thì xã hội không ổn định, không có thương nghiệp, buôn bán, giao lưu thì đất nước không giàu, không có công nghiệp thì không thể mở mang, không có tri thức, trí tuệ thì không hưng thịnh được. Nông - công - thương - trí là 4 trụ cột của đất nước, một cây cột yếu là ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của cả quốc gia. Trong 4 trụ cột đó thì Bộ Công Thương quản lý đến 2 trụ cột. Đây vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự to lớn của Bộ Công Thương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập vừa qua, ngành Công Thương đã liên tục phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực quan trọng cho sự phục hồi và phát triển kinh tế đất nước, đưa Việt Nam từ một nước nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình. 

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn chung của cả nước, ngành Công Thương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ Khóa XI và một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ đã mắc phải những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng đến mức bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của ngành và tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên trong ngành. Nhiều tồn tại, yếu kém của nhiệm kỳ trước được phát hiện và phải tập trung ưu tiên xử lý, khắc phục hậu quả.

Mặc dù vậy, ngành Công Thương đã xốc lại đội ngũ, nỗ lực phấn đấu, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được giao, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Ngành Công Thương đã quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, có nhiều tìm tòi sáng kiến trong chỉ đạo điều hành.

Lưu ý ngành Công Thương không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, phát huy khí thế mới, quyết tâm mới để tiếp tục phát triển đi lên, Tổng Bí thư đề nghị, ngành Công Thương cần nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương có tính chiến lược của Đảng; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình trong nước và thế giới, để không chuệch choạc về đường lối, không bị động bất ngờ, chủ động tham mưu, đề xuất, vững vàng về tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ ngành Công Thương phải nắm chắc các mối quan hệ cơ bản, như quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội; giữa xuất - nhập khẩu; giữa thị trường trong nước - quốc tế… Theo Tổng Bí thư, độc lập tự chủ là dứt khoát không phụ thuộc vào ai cả nhưng vẫn phải chủ động hội nhập quốc tế, hội nhập không được hòa tan.

“FDI vào nhiều như vậy thì ta có còn được tự chủ không? Ta liệu có can thiệp được với nước ngoài không? Cứ kêu gọi đầu tư, nhiều dự án nhưng “tiêu hoá” không nổi, sẽ dẫn đến hệ luỵ rất lớn”, Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải xử lý tốt mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Phải xác định được Nhà nước can thiệp đến đâu để không làm mất vai trò của thị trường và thị trường tự do đến đâu để bảo đảm đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Công Thương xây dựng, hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế chính sách bởi đây là vấn đề rất lớn. “Đường lối của Đảng thực hiện được hay không là phải thông qua thể chế, cụ thể hoá thành luật pháp, cơ chế chính sách", Tổng Bí thư nhấn mạnh và đề nghị Bộ Công Thương “nghiên cứu cho chắc, cho sâu để đề xuất cho chuẩn”.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương cần thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, đây chính là xây dựng tổ chức, con người để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trung tâm. Tổ chức phải mạnh, đồng tâm nhất trí, con người có đạo đức, trình độ, làm việc hiệu quả, được bố trí phù hợp.

“Xây dựng Đảng đâu phải chỉ là nghị quyết mà còn là xây dựng con người, xây dựng cơ chế chính sách, xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nguyên nhân của nguyên nhân, bố trí người đúng là sẽ khác, bố trí sai thì bộ máy đông mà vẫn hỏng việc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

PV