Thông báo bán đấu giá

                 Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An  thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

  1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản bán đấu giá theo hiện trạng thực tế tại Công ty Cổ phần Vĩnh An, các tài sản hiện đang được Công ty cổ Phần Vĩnh An quản lý (danh mục tài sản bán đấu giá tham khảo tại chứng thư số 64-2016/CTTDG-HVC ngày 26/07/2016 do Công ty TNHH định giá và tư vấn Hà Nội phát hành). Tài sản trên diện tích 14.235,7m2 tại thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X: 432484 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 12/01/2004 mang tên Công ty Vĩnh An (nay là Công ty Cổ phần Vĩnh An). Thời hạn sử dụng đến tháng 01 năm 2053.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản của Công ty Cổ phần Vĩnh An dùng thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch I và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc và một số tài sản khác của Công ty Cổ phần Vĩnh An theo thực tế hiện trường. Tài sản bán đấu giá thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Vĩnh An, tài sản không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.

– Hiện trạng tài sản: Theo hiện trạng thực tế tại Công ty Cổ phần Vĩnh An.

( Chi tiết tham khảo trong Hồ sơ đấu giá )

– Giá khởi điểm:  11.605.044.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, sáu trăm linh năm triệu, không trăm bốn mươi bốn ngàn đồng chẵn)

– Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản theo quy định.

– Tiền đặt trước : 1.200.000.000 VNĐ (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).

  1. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 12/12/2016 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
  2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước khi tổ chức bán đấu giá tài sản 01 ngày tại nơi có  tài sản bán đấu giá: Công ty Cổ Phần Vĩnh An – Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  3. Thời gian, nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 15/12/2016 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
  4. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14h 00 phút ngày 23/12/2016 tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.  ĐT: 0462928913, 0915551423.