Thông báo bán đấu giá

Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An  thông báo bán đấu giá tài sản lần 02 như sau:

  1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số AN 477260; Số vào sổ cấp GCNQSD đất: 1148, số QĐ: 2758/QĐ-UB, MS: 10127655957 do UBND quận Long Biên cấp cho Bà Nguyễn Thị Thu Hà ngày 10/10/2008. Cụ thể thửa đất như sau:

– Thửa đất số: 19; Tờ bản đồ số: 16

– Địa chỉ thửa đất: Tổ 14 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

– Diện tích: 109.9 m2 (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín phẩy chín mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 109.9 m2, chung: 0 m2;

– Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất * Nhận chuyển nhượng QSDĐ.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây gạch 1 tầng, DTXD 80.4 m2, thuộc sở hữu của người sử dụng đất.

( Chi tiết tham khảo trong Hồ sơ đấu giá )

– Giá khởi điểm:  3.956.400.000 VNĐ (Ba tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).

– Thuế trước bạ, sang tên sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu. Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội  sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí công chứng.

– Tiền đặt trước : 593.000.000 VNĐ (Năm trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn ).

– Nguồn gốc tài sản: Là tài sản bảo đảm của Ngân hàng TMCP Quân đội.

  1. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 17/11/2016 đến ngày 22/11/2016 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
  2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/11/2016 đến ngày 17/12/2016 (trong giờ hành chính) tại nơi có  tài sản bán đấu giá: Tổ 14 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
  3. Thời gian, nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2016 đến ngày 30/11/2016 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
  4. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 09h 00 phút ngày 20/12/2016 tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp Bên thế chấp chuộc lại tài sản thế chấp trong thời hạn kể từ khi Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An thông báo bán đấu giá cho đến trước phiên bán đấu giá 02 ngày.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.  ĐT: 0462928913,